Poslovna psihologija

Psihologija za korporativne klijente

Institut Reveri podržava organizacije i njihov strateški rast, razvoj i uspeh kroz edukaciju, treninge, selekciju kadrova, obuke timova, rada na stilovima i veštinama upravljanja, kao i razvoju talenata.

Programi za korporativne klijente obuhvataju:

 • Treninzi i obuke
 • Koučing
 • Selekcija kandidata za zapošljavanje
 • Talent menadžment
 • Organizacija i rad sa timovima
 • Profesionalna orijentacija

Kako psihologija može pomoći malim i velikim korporacijama?

Iskustvo psihologa u ljudskim resursima velikih preduzeća pokazuje da većina organizacionih jedinica ima probleme u sferi međuljudskih odnosa ili sa određenim zaposlenim individuama koji značajno kvare sveukupnu radnu atmosferu i usporavaju procese rada čineći ih neefikasnim. Organizaciju čine ljudi, a zna se da svaki tim vredi koliko njegova najslabija karika. Zdravo preduzeće posluje dobro samo ako ima zdrave ljude, prave ljude na pravim mestima i dobre međuljudske odnose.

Šta je koučing?

Koučing omogućava realizaciju ciljeva kompanije zahvaljujući osposobljenim, efikasnim i motivisanim rukovodiocima. Ipak, ovakvo savetovanje nije rezervisano samo za rukovodioce, već za sve zaposlene. Uspešne kompanije, kao i većina uspešnih ljudi današnjice imaju koučing trenere koji omogućavaju jasnu viziju, a zatim fokus na ciljevima kompanije ili individualnih rukovodioca.

Koučing omogućava jasno definisanje poslovnih ciljeva i precizno osmišljen put do njihovog ostvarenja. Ovakvo savetovanje razvija sposobnosti svih zaposlenih, obezbeđuje njihovu veću efikasnost u radu, a rukovodiocima omogućava da optimalno vode i motivišu svoje zaposlene. Koučing ima važnu ulogu u razvoju timskog rada, a podrazumeva rešavanje teških situacija, neadaptivnih ustaljenih obrazaca i usklađivanje sa promenama.

Koučing se bavi sledećim temama:

 • Formulisanje poslovnih i ličnih ciljeva
 • Donošenje odluka
 • Sagledavanje potencijala
 • Formulisanje očekivanja
 • Veština komunikacije
 • Upravljanje vremenom
 • Učenje na greškama
 • Rešavanje problema
 • Otklanjanje stresa
 • Strateško razmišljanje
 • Razvijanje efikasnog tima

Selekcija kandidata za zapošljavanje

Preduzeća su s vremena na vreme prinuđena da vrše odabir novih kadrova. Iako ovo zvuči kao zanimljiv posao, zapravo je veoma težak, odgovoran i zahteva specifično znanje i iskustvo profesionalca koji se tim poslom bave.

Velikim i malim preduzećima nudimo usluge profesionalne selekcije od objavljivanje oglasa za određeno radno mesto sve do odabira samih kandidata.

Neki od koraka koje profesionalna selekcija podrazumeva su:

 1. Izrada opisa posla i analiza radnog mesta
 2. Intervju baziran na kompetencama / bihejvioralni intervju
 3. Primena psiholoških testova
 4. Testovi znanja kojim se ispituju specifična znanja potrebna za konkretno radno mesto.

Testovi ličnosti i sposobnosti (inteligencije) su veoma važni jer nam daju sliku o kandidatu koju na drugačiji način ne možemo sagledati pre samog zapošljavanja. Veoma je važno da poslodavac zna koga zapošljava. Ovakve testove zadaju i tumače samo psiholozi i zakonom je zabranjena njihova primena od strane nekvalifikovanih lica.

Tim koji vrši selekciju uključuje psihologa, osobu/e iz sektora ljudskih resursa, neposrednog rukovodioca ili višeg menadžera i eventualno određenog zaposlenog sa velikim iskustvom u datoj oblasti.