O nama

Institut za Psihologiju, Psihoterapiju i Edukaciju Reveri (IPPER) se bavi mentalnim zdravljem, psihoterapijskom praksom, naučno psihološkim istraživanjima i edukacijom.
IPPER teži da stvara bolje i zdravije društvo vodeći računa o mentalnom zdravlju njegovih pojedinaca, grupa i porodice.

Ko smo?

Institut za Psihologiju, Psihoterapiju i Edukaciju Reveri (IPPER) se bavi mentalnim zdravljem, psihoterapijskom praksom, naučno psihološkim istraživanjima i edukacijom.
IPPER teži da stvara bolje i zdravije društvo vodeći računa o mentalnom zdravlju njegovih pojedinaca, grupa i porodice.

IPPER misija

 • IPPER primenjuje naučna znanja iz oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije u cilju lečenja i prevencije mentalnih poremećaja i unapređenja mentalnog zdravlja
 • IPPER je posvećen psihološkom rastu i razvoju mladih i odraslih koji tragaju za višim psihološkim vrednostima i boljem kvalitetu života
 • IPPER insistira na neprekidnom učenju, usavršavanju i istraživanju u oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije u cilju razvoja mentalnog zdravlja
 • IPPER edukuje decu i odrasle kreativnim programima baziranih na psihološkim principima koji promovišu razvoj i integraciju.
 • IPPER inkorporira psihološke veštine u rad manjih i velikih korporacija koje teže da efikasno ostvaruju poslovne ciljeve na zdravim temeljima funckionisanja organizacije
 • IPPER ujedinjuje različite psihološke metode i tehnike kako bi podstakao razvoj društva u celini i omogućio budućim generacijama koje odrastaju u Srbiji da vode više integrisan i kvalitetniji život sa izraženim osećajem sreće i smisla
 • IPPER se zalaže za ljudska prava, psihološki rast i razvoj svakog pojedinca, društvenu jednakost, uključivanje marginalizovanih društvenih grupa i poštovanje različitosti. Pomaže društvene i političke promene koje mogu doprineti boljem mentalnom zdravlju ljudi u društvu, a pogotovo imajući na umu interese socijalno ugroženih grupa, naročito dece.

Osnovne vrednosti

Reveri institut insistira na psihološkoj zaštiti i razvoju čoveka, a posebno svakog deteta kao imperativu našeg društva i usmerava svoje delovanje na psihološku pomoć pojedincima i porodici. Posebnu pažnju usmeravamo na psihološku zaštitu ugroženih socijalnih grupa, dece bez roditeljskog staranja, žrtava nasilja i drugih psiholoških trauma.

IPPER se zalaže za:

 • Integritet i iskrenost, poštovanje etičkih principa propisanih kodeksom društva psihologa
 • Potencijal i sposobnost svake individue, da se menja, razvija i raste i dostigne mentalno zdravlje
 • Poverljivost i privatnost svakog pojedinca
 • Edukaciju i razvoj profesionalnog znanja
 • Razumevanje i poštovanje različitih ljudi, iskustava, doživljaja i ideja

Tim

REVERI INSTITUTA ZA PSIHOLOGIJU, PSIHOTERAPIJU I EDUKACIJU

Upoznajte se sa našim timom stručnjaka koji se bave različitim disciplinama, a zajedničkim ciljem – dostizanjem mentalnog zdravlja i psihološkog razvoja

Psihoterapeuti

Maša Karleuša Valkanu

MSc psiholog i psihoterapeut
Maša Valkanu je master psiholog i licencirani psihoterapeut Sistemske porodične terapije i edukant Psihoanalitičke psihoterapije dece i adolescenata. Osnovne studije psihologije završila je na Beogradskom univerzitetu, a Master psihologije i savetovanja na Šefildskom univerzitetu. Dodatno je edukovana iz Transakcione analize i Roršah test dijagnostike (Eksnerov sistem). U svom kliničkom iskustvu susretala se sa različitim psihopatologijama, od veoma teških duševnih stanja do teškoća svakodnevnog života.Kliničko iskustvo je stekla u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske poremećaje – Lorijen Hospital. Nosilac je i učesnik raznih projekata za mlade, koje smatra važnim aspektima prevencije u oblasti mentalnog zdravlja, ima preko 15 godina iskustva u radu na projektima za mlade kao što su projekat "E-help" koji je osnovala na City Collegu u Solunu, Centar za Istraživanje mladih, Internet savetovalište za mlade, Otvorena komunikacija, Omen teatar, i drugi. Trenutno sarađuje sa NGO Monocikl i NTC sistem učenja (Nikola Tesla programom za razvoj inteligencije kod dece). Radi na projektima za decu u kojima se pospešuje psihomotorni, emotivni i kognitivni razvoj kod svakog deteta. Osim psihoterapijom i dijagnostikom bavi se akademsko-naučnim radom. Predavala je na Vojno medicinskoj akademiji, kao i na engleskom fakultetu Heriot Watt University u Beogradu. Drži psihološke obuke i treninge u okviru različitih razvojnih projekata i za korporativni sektor. Član je predsedništva Mense Srbije. Pored objavljenih radova iz oblasti psihologije, jedan je od pisaca knjige „Tragom 41“, učesnik više dokumentarnih filmova i autor nekoliko priručnika za psihoterapeute. Bavi se individualnom, terapijom parova i porodičnom psihoterapijom, dečjom psihoterapijom, savetovanjem i dijagnostikom od psihotičnih i nepsihotičnih poremećaja, bolesti zavisnosti, kao i rada sa funkcionalnim i kreativnim ljudima koji žele dalji psihološki rast i razvoj. Posebna oblast njenog zanimanja je rad sa adolescentima, koje smatra beskrajno inspirativnim. Jedna je od prvih na našim prostorima koja se bavi specifičnim problemima LGBT populacije u našem društvu. Radi sa umetnicima raznih profila, kao i ljudima koji žele da krize i teškoće života iskoriste na najbolji mogući način.
Pročitaj više

Ksenija Šešlija

Psiholog i psihoterapeut

Ksenija Šešlija je psiholog i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične terapije. Studije psihologije je završila na Beogradskom univerzitetu, na kom je potom edukovana iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa decom i odraslima. KBT je strukturisan pristup koji nudi korisne tehnike i intervencije, dok je Sistemska porodična terapija, koja primenjuje interakcijski metod, ponudila obuhvatniji i njenom senzibilitetu bliži način sagledavanja i razumevanja pojedinaca, parova i porodica.

Bavi se individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom. Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, sa parovima koji su u krizi, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama i izazovima svakodnevnog života. Ima iskustvo u radu sa somatski hronično obolelim osobama (autoimune bolesti) i osobama u terminalnoj fazi bolesti i njihovim porodicama.

Na Klinici za psihijatriju KCS je stekla značajno kliničko iskustvo, imala priliku da se upozna sa različitim vrstama psihopatologije (od nepsihotičnih do psihotičnih poremećaja), kao i da razvije psihodijagnostičke veštine. Tokom rada u Centru za supstitucionu terapiju DZ “Savski venac“, koji je otvoren u saradnji sa NVO „Lekari sveta“ iz Francuske, edukovana je najsavremenijem naučno-zasnovanom pristupu u radu sa zavisnicima od strane stručnog tima Centra za rehabilitaciju i lečenje zavisnika „Espace Independance“ u Strazburu. U pedijatrijskoj ordinaciji „Dr Raketič“ angažovana je u radu sa porodicama sa predškolskom i školskom decom, kao i sa porodicama sa adolescentima, koje prolaze kroz različite krizne periode i čija funkcionalnost je smanjena.

Sertifikovani je trener trenera ispred Svetske zdravstvene organizacije (WHO)i Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) iz oblasti Tretman bolesti zavisnosti - Elementi psihosocijalnog tretmana. Nosilac je i međunarodno priznatog sertifikata koji izdaje Regionalna asocijacija Westfalen-Lippe (LWL) iz oblasti Rane intervencije za mlade korisnike droga - "FreDprograma/FreD goes net". Autor je i koautor više radova iz oblasti bolesti zavisnosti. Upoznata je i zainteresovana za pastoralnu psihologiju.

Psihoterapiju smatra izuzetno značajnom, kako za osobe koje imaju psihološke poremećaje i teškoće, tako i za funkcionalne pojedince koji žele da se razvijaju u psihološkom smislu. Posebno je inspiriše rad sa pojedincima koji se, naročito u savremenim okolnostima digitalizacije i ekonomizacije gotovo svih sfera života, suočavaju sa krizom identiteta, koji su u potrazi za smislom i koji teže zrelosti i integrisanosti.

Pročitaj više

Fedor Munižaba

MSc psiholog i psihoterapeut
Fedor Munižaba je master psiholog kliničke psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedre za psihologiju. Edukovan je kroz psihoterapijsku edukaciju iz renomirane škole Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije (REBT), Instituta Albert Ellis (Njujork). Takođe formalno je upoznat i sa porodičnom terapijom koja je predstavnik sistemskih pristupa, tako da je taj integrativni aspekt obeležio njegov dalji psihoterapijski razvoj i rad. Iako je terapijski uže obrazovan iz REBT škole, koja je vrlo precizna i strukturisana, integrativna orijentacija mu dozvoljava da se prilagodi različitim klijentima, ukljućujući i one koji vole manje strukturisani pristup. U dosadašnjoj praksi imao je iskustva sa različitim klijentima i njihovim vrlo raznolikim izazovima, a posebno dragoceno kliničko iskustvo sticao je u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", imajući uvid u neke od najizazovnijih psiholoških poremećaja. Među kolegama je poznat kao terapeut koji prilično uspešno radi sa partnerskim (ljubavnim) problemima i unutar njih naročito sa problemima seksualne prirode. Fedor Munižaba je ujedno i diplomirani Filmski i TV snimatelj Fakulteta Dramskih Umetnosti u Beogradu, Katedre za Filmsku i TV Kameru, što mu daje prostora da spoji dve izuzetno zahtevne, ali zanimljive oblasti - umetnost i psihologiju. Ovaj spoj se pokazao kao veoma terapijski blagotvoran, jer se tako mogu veoma lako i dobro razumeti klijenti sa različitim umetničkim sklonostima. Dodatno je edukovan iz oblasti HR (Ljudski resursi), gde je stekao sertifikat iz uvođenja i primene menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi, u okviru Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. U Mensi Srbije vršio je testiranje inteligencije i rukovodio je komisijom za testiranja. Član je Društva Psihologa Srbije, Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije, i udruženja MENSA International.
Pročitaj više

Maja Paunović

Dr medicine, psihijatar i psihoterapeut
Dr Maja Paunović je doktor medicine i sertifikovani kognitivno – bihejvioralni psihoterapeut, a psihijatriju je specijalizirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr Paunović radi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici na odeljenju narkomanije gde se susreće sa širokim spektrom psihopatologije. Bavi se individualnom psihoterapijom i radom sa porodicama zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Svoje bogato, dugogodišnje kliničko iskustvo je sticala na Klinici za psihijatriju u Beogradu  „Dr Laza Lazarević“, na odseku Urgentne psihijatrije, kao i u Domu zdravlja „Savski venac“, gde je, pored uloge psihijatra i psihoterapeuta, bila angažovana i kao medicinski koordinator Centra za lečenje bolesti zavisnosti i supstitucionu terapiju. Dr Paunović se u svom dasadašnjem radu susretala i radila sa svim dijagnostičkim kategorijama. Tokom rada u Centru za supstitucionu terapiju DZ “Savski venac“, koji je otvoren u saradnji sa NVO „Lekari sveta“ iz Francuske, edukovana je najsavremenijem naučno-zasnovanom pristupu u radu sa zavisnicima. Na Institutu za kognitivni menadžment u Štutgartu edukovana je iz sledećih oblasti: depresija, anksioznost, sindrom sagorevanja, kognitivni menadžment u okviru REBT specijalizacije. Bila je direktor Centra za kognitivni menadžment u Beogradu. Dr Paunović je bila član Komisije za lečenje alkoholizma i član Komisije za borbu protiv droge pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Učestvovala je u izradi Smernica za sprovodjenje supstitucione terapije u Republici Srbiji. Angažovana je kao stalni stručni saradnik Instituta za ekonomiju i pravo u Beogradu  koji sprovodi edukacije za decu, omladinu i zaposlene u srednjoškolskim domovima učenika širom Srbije. Dr Paunović je objavila više stručnih tekstova za Prosvetni informator na temu prevencije i lečenja zavisnosti od psihoaktivnih supstanci kod adolescenata. Pisala je više članaka za on-line časopise na temu anksioznost, panični napadi, fobije. Objavljivala je članke u medicinskim časopisima na temu suicida, bolesti zavisnosti – alkoholizam i narkomanija, psihoterapija kod shizofrenija. Autor je više radova koji su izlagani na internacionalnim simpozijumima na temu bolesti zavisnosti i supstituciona terapija. Višegodišnji je saradnik Psihijatrijske ordinacije “Ramah “
Pročitaj više

Dragana Đorđević

Psiholog i psihoterapeut
Dragana Đorđević je psiholog i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične terapije i Autogenog treninga. Dragana primenjuje interakcijski metod, koji sagledava porodicu kao sistem u promeni, a individualne obrasce ponašanja razume kao rezultat interpersonalnih promena. Pruža pomoć i podršku za bolji i kvalitetniji život porodice. Bavi se različitim razvojnim problemima – od problema koji zahtevaju samo savet i podršku, do ozbiljnih teškoća koje zahtevaju duži terapijski rad. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa ljudima iz različitih oblasti: prevashodno sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, ali i širom psihijatrijskom populacijom. Tokom psihoterapeutskog rada susretala se sa osobama koje pate od: anksioznih stanja, generalizovane anksioznosti, napada panike, depresivnih reakcija i stanja, psihosomatskih tegoba, poremecaja raspoloženja, poremecaja ponašanja, adolescentne krize, kao i sa ljudima koji se susreću sa problemima vezanim za roditeljstvo, razvod, bračni i porodični konflikti, separacije … Uz pomoć autogenog treninga uspešno sprovodi i antistres program. Takođe sprovodi i psihodijagnostiku. Cilj joj je da pomogne klijentu da se osposobi da samostalno rešava probleme, pronadje smisao, ostvari bolje odnose sa bliskim ljudima, oseća zadovoljstvo i vodi ispunjen život.
Pročitaj više

Uroš Antić

psiholog i psihodramski terapeut
Uroš Antić je psiholog i psihodramski psihoterapeut pod supervizijom. Psihologiju je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripravnički staž završio je na psihijatrijskoj klinici bolnice „dr Dragiša Mišović – Dedinje“, kada je i počeo obuku za psihodramskog psihoterapeuta. Tokom staža, ali i u privatnoj praksi, sreo se različitim vrstama psiholoških poremećaja i problema, i fokusiran je na pružanju stručne pomoći i podrške u prevazilaženju teškoća s kojima se ljudi suočavaju. U privatnoj praksi Uroš radi takođe i sa različitim ugroženim grupama - ratnim vojnim invalidima, osobama koje žive sa HIV-om, mladima iz marginalizovanih grupa. Uroš je trener participativnog pozorišta – Teatra potlačenih i teatra improvizacije – koji često koristi u radu sa mladima kako bi ih pomogao da pronađu svoj glas i izraze svoje potrebe. Prošao je veliki broj obuka u okviru neformalnog obrazovanja koje se tiču timskog rada, komunikacije, upravljanjem konfliktima i sl. Psihološki rad sa adolescentima u srednjoj školi „Artimedia“ pružio je uvid u probleme s kojima se mladi, ali i njihovi roditelji suočavaju danas. Kao deo tima organizacije „Centra za društveno odgovorno preduzetništvo - CDOP“ učestvovao je u izradi edukativne društvene igre „TriP“ posvećene učenju osnovih pojmova u okviru socijalnog, odnosno društvenog preduzetništva. Takođe, bavi se i dizajniranjem edukativnih igara i Gejmifikacijom. U slobodno vreme piše poeziju i krate priče, a 2016. godine je izdao svoj prvi roman „Start.exe“. Uroš radi sa adolescentima i odraslima individualnu i grupnu psihodramsku psihoterapiju. Takođe drži psihološke obuke, treninge, radionice koje imaju za cilj lični rast i razvoj, kao i rast i uspeh poslovanja korporativnog sektora.
Pročitaj više

Ana Radovanović Bojović

Diplomirani psiholog i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut u superviziji
Ana Radovanović Bojović – diplomirani psiholog i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut u superviziji. Studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na smeru kliničke psihologije. Dodatno se edukuje stičući raznovrsno kliničko iskustvo na Institutu za mentalno zdravlje, posebno kroz rad sa psihotičnim pacijentima. U okviru evropski priznatog Udruženja za dečiju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju (UDAPS) edukuje se za rad sa decom i adolescentima (do 24 godine). Bavi se dečijom i adolescentnom psihoterapijom, savetovanjem roditelja i dijagnostikom. Tokom dosadašnjeg psihoterapijskog rada najviše se bavila separacionim teškoćama (pri polasku dece u vrtić ili školu), problemima u učenju, enurezama, problemima sa pažnjom, teškoćama u emocionalnom ispoljavanju, noćnim strahovima, problemima u ishrani, adolescentnim krizama, različitim blokadama i zastojima u razvoju. Učestvovala u brojnim projektima od kojih su neki Unicef- ov ‚‚Podrška porodicama u krizi'', ‚‚Jačanje kapaciteta porodica dece sa cerebralnom i dečijom paralizom''. Sertifikovana je za programe ‚‚Porodica i odgovorno roditeljstvo'', ‚‚Razvoj dece iz ugla teorije afektivne vezanosti'', ‚‚Efekti traume na razvoj afektivne vezanosti i razvoj deteta''. Savetovanje i psihoterapiju vidi kao jedan od najboljih načina da pospešite razvoj svog deteta i pomognete mu da ostvari sebe i pronadje svoju sreću. Roditeljstvo je predivan, ali nekad i komplikovan, težak zadatak, gde savetovanje može pomoći, odagnati sumnje ili dileme vezane za dečiji razvoj i roditeljstvo, kao i pružiti tretman detetu koje je negde zastalo u psihološkom razvoju.
Pročitaj više

dr Luka Mošković

doktor medicine, specijalizant psihijatrije, psihoterapeut
Dr Luka Mošković je doktor medicine. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.   Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu specijalizuje se iz oblasti psihijatrije. Tokom svog specijalizantskog staža, na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, kao i u privatnoj praksi, svakodnevno se susreće sa spektrom psihotičnih i nepsihotičnih poremećaja.   Psihoanalitičar je u statusu kandidata za člana Beogradskog psihoanalitičkog društva, ravnopravnog člana Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA).   Osnivač je i koordinator Psihoterapija SIG-a (Special Interest Gruop), posebne interesne grupe Mense Srbije, osnovane sa ciljem da približi različite psihoterapijske modalitete. Eksterno polje delovanja SIG-a, posredstvom organizovanih akcija, usmereno je ka edukaciji i promociji mentalnog zdravlja (www.mensa.rs).   Član je Srpskog lekarskog društva, Mense Srbije i Internacionalne Mense.   Dr Luka Mošković usko se bavi individualnom psihoterapijom. Posebna oblast interesovanja za njega je rad sa visoko inteligentnim osobama kroz eklektički, psihodinamski pristup.
Pročitaj više

Stručni saradnici

Marko Ilić

Klovn

Marko Ilić je performer, trener tehnika klovna, organizator velikih i malih događaja, zabavljač velikih i malih ljudi ili jednom rečju klovn. Klovnovske veštine je učio u Beogradu, a usavršavao u Tel Avivu. Osnivač je projekta Doktori Klovnovi u Srbiji koji uspešno traje od 2005 godine do danas, a obuhvata ukupno 8 bolnica i pedijatrijskih ustanova u Beogradu i Novom Sadu. Osnivač je i organizator “Baskerfesta”, prvog festivala uličnih zabavljača u Srbiji. proglašenog za najbolji festival Belefa. Učesnik je i organizator raznih manifestacija kao što su Ulica otvorenog srca; Bitefa, Belefa, karnevala Brodova, dani Dunava i mnoge druge.

U saradnji sa Dečijim kulturnim centrom Beograda redovno održava manifestacije za decu kao što su Festival Radost Evrope, Novogodišnji karnevali, Međunarodni dečiji festival pevača, glumaca i zabavljača i drugo. Marko je osnivač NGO Monocikl koji je nosilac projekta „Pametan cirkus“ usmeren na rad sa decom bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trauma, emocionalnog zanemarivanja i nasilja.

Marko je učesnik organizacije različitih događaja kao što su Evrobasket 2015, Inspiriši me - Mikser festival, Marketing turneja Supermarket koncept store (Beograd i Montenegro) i drugi. Marko ima uspešnu saradnju i sa korporativnim sektorom, držeći treninge i tim bilding aktivnosti za Coca Cola helenic, DHL International, Philip Morris itd. Njegove veštine vožnje monocikla, hodanja na štulama i po žici, žongliranja lopticama, čunjevima, noževima, vatrom, pa čak i palačinkama su često tražene u marketinške svrhe i deo su različitih promotivnih kampanja i događaja.

Marko je akter u velikom broju pozorišnih predstava i filmova kao što su Pank opera „Dom za vešanje“, „Pobunjeni anđeli“, Emira Kusturice, „Cirkus istorija” Sonje Vukićević (koprodukcija Bitef Teatra i JDP-a), “Plavi zec”, pozorište Boško Buha, “Mamaroš”, Momčila Mrdakovića, “Moj drug Srbija”, Sonje Blagojević, italijanskih filmova “Paura di amare” i “Karavađo”, predstave “Tobdžija”, “Fade to black”, Olivera Parkera i druge. Takođe ima autorski nastup od 20 minuta u sklopu predstave za decu Igorov magični šou u Domu Sindikata i Sava Centru. Član je komisije Grada Beograda za ulične zabavljače.

Pročitaj više

Ranko Rajović

Autor NTC programa

Ranko Rajović, autor NTC programa. Lekar specijalista interne medicine, oblast kojom se bavi je neuroendokrinologija. Saradnik UNICEF-a za ranu edukaciju, gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012).

Na kongresu Mense Internešnl, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. godine, odlučeno je da osnivač Mense Srbije, doktor Ranko Rajović iz Novog Sada, bude imenovan za predsednika Komiteta svetske Mense za darovitu decu. Ova počast je usledila posle višegodišnjeg bavljenja doktora Rajovića darovitom decom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih.

Pročitaj više

Uroš Petrović

Književnik i koautor NTC programa

Koautor NTC programa za škole. Književnik, autor 10 romana iz oblasti dečje književnosti i dobitnik više prestižnih nagrada kao što je Dositejevo pero. Dugogodošnji predsednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International, gostujući predavač na više fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Uroš Petrović piše knjige za decu i mlade koje pomeraju granice u savremenoj srpskoj literaturi. Počev od zbirki priča – mozgalica i romana u zagonetkama do fantastičnih pripovesti, dela ovog autora jesu originalne pustolovine koje nagrađuju čitaoce. Roman „Aven i jazopas u Zemlji Vauka“ prvi je pravi roman epske fantastike na srpskom jeziku. Posle zbirke fantastičnih pripovetki za odrasle „Priče s one strane“, objavio je pet edukativno-zabavnih knjiga u serijalu „Zagonetne priče“ i dobio nagradu „Neven“ za najbolje delo iz oblasti popularne nauke i dve godine za redom, nagradu najvećeg dečjeg žirija „Dositejevo pero”. Na „Zagonetnim pričama” zasniva se deo programa „NTC sistem učenja” koji podstiče razvoj funkcionalnog znanja i pomaže rano otkrivanje i animaciju darovite dece. Knjiga „Peti leptir“ proglašena je najboljim romanom za decu i mlade na srpskom jeziku a autoru je dodeljena nagrada Zmajevih dečjih igara „Rade Obrenović“. Za knjigu „Misterije Ginkove ulice“, pripala mu je nagrada kompanije Novosti „Gordana Brajović“ za najbolju knjigu za decu i mlade i još jednom, najprestižnija nagrada iz oblasti kulture za decu kod nas – „Neven”, a „Mračne tajne Ginkove ulice” – roman u zagonetkama”, nova je književna forma i nagrađena novim „Dositejevim perom“. Knjiga „Deca Bestragije“, takođe nagrađena priznanjem Zmajevih dečjih igara „Rade Obrenović“ za najbolji roman namenjen mladima u 2013.godini. Knjige su mu objavljene i u Mađarskoj, Grčkoj, Italiji, Makedoniji i Češkoj. Po romanu „Peti leptir“ snimljen je prvi 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije.

Uroš Petrović je dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos kulturi kao i nekoliko drugih priznanja i nagrada, između ostalih i nagrade Zmajevih dečjih igara 2011. godine za doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu.

Pročitaj više

Nikola Novak

Osnivač i vlasnik poligraf centra
Nikola Novak je osnivač i vlasnik poligraf centra, prvog centra u Srbiji za sprovođenje poligrafskog testiranja po svetskimstandardima i u partnerstvu sa Američkom poligrafskom asocijacijom. Diplomirao je ekonomiju na FPS i magistrirao kriminalistiku na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, a licencu za bavljenje poligrafom stiče post sekundarnom edukacijom u Los Anđelesu, SAD. Takođe je osnivač i glavni menadžer detektivske agencije Anonimus iz Beograda. Poseduje preko decenije dugo iskustvo u poslovima bezbednosti i detektivske delatnosti.
Nikola Novak je jedini poligrafski ispitivač u Srbiji koji je za poligraf obučen u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji koja je izmislila poligraf i koja je vodeća sila u svetu za sve što se tiče poligrafa. Jedini poligrafski ispitivač koji ima svetski priznatu i prestižnu američku licencu za vršenje usluga na poligrafu. Nikola Novak je član svetske poligrafske asocijacije, američke poligrafske asocijacije i evropske poligrafske asocijacije. Ima preko hiljadu sprovedenih testova na poligrafu u dosadašnjoj karijeri. Redovno je prisutan na svim bitinijim seminarima za poligrafsko ispitivanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Poseduje odličnu saradnju i veze  sa kolegama iz Evrope, Rusije, Severne i Južne Amerike.
U radu se koristi samo vrhunska američka oprema za koju poseduje posebnu dozvolu izdatu od strane vlade SAD. Prilikom testiranja koristi samo validne tehnike koje su odobrene od strane ministarstva odbrane i jedine koje se smeju koristiti u sudskoj praksi. Svako testiranje je u skladu sa zakonom i standardima vršenja poligrafskih ispitivanja propisanim od strane poligrafske zajednice i regulatornih tela.
Ispitivanje poligrafom je jedna od najnovijih metoda u svetu koja se koristi za dijagnostifikovanje i podrška je lečenju zavisnosti, pogotovo bihejvioralnih zavisnosti (kocka, seksualne zavisnosti, internet zavisnost i slično). Razvio je poseban format ispitivanja za zavisnike od kocke koji se modifikuje u zavisnosti od psihološkog profila ispitanika. Svaki ispitanik mora da potpiše pismenu izjavu da dobrovoljno pristaje na poligrafsko ispitivanje. Na dodatni zahtev svaki klijent ili ispitanik može dobiti I pismeni izveštaj o obavljenom poligrafskom ispitivanju sa nalazom ispitivača.
Pročitaj više

Predrag Đukić

Autor NTC:M programa

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog ntc:m programa za razvoj ključnih veština menadžera koji se zasniva na dva segmenta: usvajanju efikasnih misaonih tehnika i razvoju umnih sposobnosti koje su potrebne za njihovo umešno praktikovanje. Program je oslonjen na savremena naučna saznanja o radu mozga i uvodi brojne novine u odnosu na akademski način rada. Svi treninzi su interaktivni i dobrim delom predstavljaju put ka spoznaji kroz igre i rešavanje praktičnih problemskih situacija. U osnovi, program omogućava da se umešno upravlja ciljevima, fokus stalno drži na najvažnijim aktivnosti, problemi koriste kao prilike, a odluke donose brzo i kvalitetno.

Diplomirao je mašinstvo i magistrirao menadžment na Novosadskom univerzitetu, a od 2001. godine je obavljao razne rukovodeće funkcije kako u malim, tek osnovanim kompanijama kompanijama, tako i u velikim kompanijama koje su deo multinacionalnih grupacija. Poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u vođenju projekata. Obavljao je brojne funkcije u Mensi, poput koordinatora SIGa za razvoj funkcionalnog mišljenja i koordinatora izvršnog odbora, a Predsedništvu Mense Srbije se pridružio 2013. godine sa ciljem da unapredi funkciju menadženta i podigne organizacione standarde. Učesnik je Leadership Exchange Ambassador Program-a svetske Mense.

Pročitaj više

Saradnja

Sa drugim institucijama