SINDROM OTUĐENJA OD RODITELJA

Razvod braka za porodicu u kojoj se događa je stresno iskustvo, koje kod većine dece i roditelja koji su suočeni sa novonastalim uslovima izaziva intenzivne emocionalne reakcije.

Neki roditelji uprkos vlastitom emocionalnom stanju tokom razvoda, imaju kapaciteta i nalaze način da pruže adekvatnu podršku deci. Nažalost, neki se i sami teško suočavaju sa činjenicom razvoda braka pa samim tim je otežan odnos sa decom i bivšim partnerom, čime razvod postaje još teže i zahtevnije iskustvo.

Svest male dece o porodičnim odnosima je jako mala i oni teže ka tome da pronađu sigurne odnose u neposrednim porodičnim situacijama. Nakon odluke o razvodu, porodični sistem kakav je prethodno postojao u glavama svih članova porodice se raspada, svako od članova počinje da razvija novu priču na osnovu prethodnog zajedničkog iskustva. Tada su neke jednostavne stvari deci važne. Recimo, jedna od njih je pomoći im da razviju osećaj poznavanja, kada god roditeljima može da se pomogne da razjasne dvosmislenost, to će verovatno pomoći detetu da razvije osećaj selfa.

Na primer, ako se detetu kaže šta se događa i pomogne da stvori priču koja mu odgovara, dajući mu osećaj da ima mesto u procesu, onda ono može da u svojoj glavi preuzme kontrolu nad nepredvidljivošću događaja. Drugo, naknadna procena dece pokazuje veće stope uspešnosti kada roditelji prestanu da se svađaju jedno s drugim, i suzdržavaju se da to rade pred decom tokom perioda neposredno posle razvoda. Treće, redovan i pouzdan kontakt sa roditeljem koji je van kuće je važan.

U kliničkom radu sa decom i porodicama, retko se vidi da se bilo kom od ovih faktora posvećuje prava pažnja. Primećuje se da u situacijama, kada se dešava da odnos između roditelja nakon razvoda bude otvoreno neprijateljski, sa stalnim svađama na tačkama pristupa ili dugotrajnim sudskim raspravama javlja se problem u razvoju i održavanju afektivnog vezivanja.

Kada se razgovara o odsutnom roditelju to može često biti sa negativnom konotacijom, direktno izraženom negativnom emocijom, i diskvalifikacijom detetovog doživljaja odsutnog roditelja. Dete ovo može da doživi kao napad na deo sebe u svojoj unutrašnjoj odanosti odsutnom roditelju, i da bude provocirano da reaguje odbrambeno ili napadom u samoodbrani, što često dovodi do agresije i nasilja.

Dakle, dešava se da pored nesuglasica i osnovnih poteškoća tokom razvoda, neki partneri naročito oni koji su visoko konfliktni u svoj sukob uključuju i koriste decu kao sredstvo za pobedu na partnerom, koristeći se manipulativnim obrascima. U nekim ekstremnijim situacijama može se razviti ,,sindrom otuđenja od roditelja”.

O ovom sindromu, prvi put je pisao psihijatar Ričard A. Gardner. Radi se o sistematskom nastojanju jednog roditelja da distancira dete od drugog roditelja, da potpuno amputira iz života deteta, angažujući ga u procesu uništavanja afektivnih i porodičnih veza koje su nekad postojale. Partner koji se teže nosi sa odlukom o razvodu braka pokušava svoju ljutnju, razočarenje i povredu preneti na dete/decu, sa ciljem da se na taj način osveti partneru i otuđi ga od dece. Radi se o nemogućnošću tog partnera da se sopstvena povređenost razdvoji od potreba deteta koje su različite od toga. Reč je o nizu aktivnih ponašanja, verbalnih i neverbalnih poruka roditelja koji detetu šalju negativnu poruku o drugom roditelju sa ciljem njegovog isključivanja iz života deteta, iako za to ne postoji razlog koji proizilazi iz odnosa roditelj- dete.

Postojanje sindroma najbolje se može videti ukoliko postoje sledeće manifestacije: ocrnjivanje, dete navodi da mrzi jednog roditelja negirajući pozitivna iskustva koja su imali sa njim; racionalizacije za odbacivanje roditelja, jednog roditelja vide kao savršenog, bez ijedne mane, a drugog kao lošeg i navode samo mane; naglašavaju svoju volju u odlučivanju i postupanju prema roditelju kojeg odbijaju; nedostatak empatije prema roditelju kojeg odbijaju; uvek su na strani otuđujućeg roditelja, ne žele da čuju argument roditelja kojeg odbijaju; često koriste fraze iste kao i otuđujuć roditelj; odbijanje proširene porodice otuđenog roditelja… U procesu otuđivanja često učestvuje i šira porodica.

U ovakvim slučajevima se radi o emocionalnom zlostavljanju i to može imati dalekosežne posledice. Takve posledice mogu uticati na razvoj detetovog samovrednovanja i identiteta, mogu dovesti do poremećaja ponašanja, depresivnosti, slabijeg školskog uspeha, delikvencije, sklonosti ka drogama i alkoholu, osećaju krivice … Što duže traje teže se koriguje. Takva ponašanja mogu da se promene kada otuđeno dete ponovo uspostavi emocionalnu vezu sa drugim roditeljem.

Dragana Đorđević
Psiholog

Razgovor na temu “Porodični odnosi” (VIDEO)

Porodica i porodični odnosi, kako kriza utiče na porodične odnose, šta je to srećan brak ili srećan partnerski odnos, kada je razvod opcija, kako razvod utiče na decu, nasilje u porodici, samo su neke od teme o kojima su razgovarale Dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar, porodični psihoterapeut, Radmila Vulić Bojović, klinički psiholog, porodični sistemski terapeut i Maša Karleuša Valkanou, psiholog i sistemski porodični terapeut.

Na našoj Facebook stranici Centar za psihologiju, psihoterapiju i edukaciju Reverie možete pratiti Live uključenja, a na našem Youtube kanalu Centar za Psihologiju Reverie možete pogledati snimke razgovora.

Razgovor na temu “Značaj umetnosti u doba krize” (VIDEO)

Hristina Popović, glumica koja pomera granice, Vitomir Jevremović, pionir VR u Srbiji i VR -Art budućnosti, osnivač kompanije Digital Mind, Maša Karleuša Valkanou, psiholog i psihoterapeut i Slobodan Djudurović, filmski i Tv producent razgovarali su u Live Facebook uključenju o značaju umetnosti za mentalno zdravlje, kao i o njenoj budućnosti.

Video snimak razgovora možete pogledati ovde:

Pratite Live uključenja na našoj Facebook stranici.

Vernost – Nevernost

Neverstvo, preljuba, prevara, brakolomstvo, afera, i sl. su termini koji se naizmenično koriste, a u užem smislu označavaju seksualni odnos koji jedna osoba ima sa nekim, ko nije njen (njegov) primarni partner (stalni, regularni, javni, dugoročni, itd.). Ipak nevernost je ustvari jako teško definisati jer se definicija stalno širi u današnje vreme. Na primer nekada je monogamija značila jedan partner za ceo život, a danas monogamija znači jedna osoba dok smo sa njom (one at the time). Mnogi danas kažu „ja sam monogaman u svim mojim vezama“.

Danas se nesumnjivo postavlja pitanje da li je neverstvo ako govorimo o gledanju pornografskog filma, o razgovoru sa bivšim partnerom sa kojim ste se konektovali na Facebook-u, da li je neverstvo “chat”, korišćenje aplikacije za upoznavanje, poljubac, ili masaža sa happy ending-om, itd. Gde tačno podvlačimo liniju je jedno od težih pitanja razgraničenja nevernosti danas, i za sada nema jasnog i opšteprihvaćenog odgovora! Ono, oko čega svakako nema sumnje, je da je uža definicija (fizički seks) svima jednoznačna i jasna, i predstavlja neverstvo.

Uprkos svim pomenutim nejasnoćama, ipak postoje jasni znaci koji pomažu razumevanju afera. Na prvom mestu je „tajnost“. Sve je u vezi sa neverstvom organizovano pod velom tajni. Afera nije pitanje samo odstupanja od monogamije, već je i pitanje prekršaja dogovora (psihološkog ugovora), poverenja. Tako da je „tajnost“ centralni element, a pored tajnosti, u prevaru je svakako uključen i određeni nivo emocionalne upletenosti. 

Nevernost postoji od kad i brak, ali isto tako od početka postoji i tabu protiv nevernosti. Ovaj fenomen je široko rasprostranjen i nađen je u mnogim kulturama i u raznim epohama. Od mnoštva pitanja u vezi sa ovom intrigantnom temom, dva se posebno nameću, a to su: koliko ljudi to radi i zbog čega? U ovom skraćenom prikazu pozabavićemo se samo prvim pitanjem (koliko?) a u nekom narednom tekstu ćemo se šire upustiti u problematiku.

Za sada nema jasnih naučnih pokazatelja koliko osoba čini preljubu u opštoj populaciji, jer istraživanja nude dosta različite podatke. Neke studije na internacionalnom uzorku nude brojke od 40-60%. Ubedljivo najčešće se pojavljuje brojka između 15% i 25%. Neka od skorijih istraživanja sugerišu da u američkoj populaciji to čini između 11-69%. Od prosečnih parametara za bračne parove u SAD pominje se da se okvirno može očekivati da jedan od tri oženjena muškarca i jedna od pet udatih žena ima bar jednu vanbračnu aferu tokom života. U Francuskoj populaciji podatak za žene koje su neverne (ne samo one u braku) iznosi 33%. Uprkos postojanju fenomena, veći broj urađenih studija navode na zaključak da većina nas ipak ne vara svoje partnere. Od brojki je takođe zanimljivo da približno 20% populacije (sa severnoameričkog kontinenta) priznaje svom terapeutu da je najmanje jednom počinilo preljubu. Više od polovine onih koji odlaze na partnersku psihoterapiju, kao razlog navode razrešavanje konflikata koji proizilaze iz neverstva. 

Isto tako istraživanja sugerišu da su muškarci skloniji neverstvu od žena. Ovaj podatak se po pravilu nalazi u studijama, ali ima prostora i za sumnju. Naime isto tako je nađeno da i muškarci i žene često lažu u vezi sa preljubom, i to tako da muškarci lažu u pravcu preterivanja brojki, a žene poriču i minimiziraju. Ovo zvuči prirodno zato što je upravo to očekivano od njih i to u svim kulturama širom sveta. Muškarci su tokom istorije imali uslovno rečeno „dozvolu“ da varaju, i smišljane su razne teorije da bi „opravdale“ takvu ulogu muškarca, pa se špekulisalo da muškarci “evoluciono” nisu predodređeni da budu monogamni, a da su žene bića stvorena za domaćinstvo. Istinski mi ne znamo šta bi žene radile kada bi imale istu takvu „dozvolu“, i kada se ne bi suočavale sa posledicama koje su značajno drugačije za žene nego što su za muškarce u slučajevima neverstva.

Za kraj zanimljivo je, a možda i prirodno, to kako pojedinci vide udeo odgovornosti za takav čin, jer ko god da je upitan, bilo osoba koja “vara” ili osoba koja je “prevarena”, veći deo odgovornosti pripisuju onom drugom ili okolnostima. Dakle bilo da smo “žrtve” ili “počinioci” takve “nepravde”, mi tražimo i želimo da se osećamo bolje, tako što krivicu pripisujemo drugoj osobi, ili okolnostima (koje nije moguće kontrolisati). Ovaj svojevrsni dupli standard neki istraživači nazivaju “seksualnim licemerjem”. Takođe isti ti istraživači smatraju da problem za potencijalno pomirenje uglavnom predstavlja ovo “seksualno licemerje” odnosno sistematsko prebacivanje odgovornosti na drugog. 

Fedor Munižaba
MA Psiholog

Reference:
Esther, Perel. (2017). This is how you stop your partner from cheating. SVT/NRK/Skavlan dostupno na: https://youtu.be/RmiKAoAmYSg
Robert Burriss, (2019). Justifying infidelity, Psychologytoday. Dostupno na: https://www.psychologytoday.com/us/blog/attraction-evolved/201905/justifying-infidelity
Robert Burriss, (2019). Why we choose remain faithful, Psychologytoday. Dostupno na: https://www.psychologytoday.com/us/blog/attraction-evolved/201904/why-we-choose-remain-faithful Menelaos Apostelou & Rafaella Panayiotou, (2019). The reasons that prevent people from cheating on their partners: an evolutionary account of the propensity not to cheat. Personality and Individual Differences, 146, 34–40.

Kako je dva meseca karantina izmenilo porodične odnose?

Porodica i porodični odnosi, izuzetno važna tema za svakoga od nas. Odgovore na temu: “Kako je dva meseca karantina izmenilo porodične odnose?” daće nam specijalni gosti, Nevena Čalovska Hercog, psihijatar, porodični psihoterapeut, osnivač i predavač u Asocijaciji sistemskih terapeuta, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije i Radmila Vulić Bojović, klinički psiholog, porodični sistemski terapeut, trener i supervisor naši najveći autoriteti u oblasti porodice. Razgovor će voditi Maša Karleuša Valkanou, psiholog i sistemski porodični terapeut.

Pričaćemo o porodici, o svim onim lepim stvarima koje ona donosi, ali i šta kad porodični odnosi postanu teški, destruktivni, a dotaćićemo i važnu temu nasilja u porodici i kako se zaštititi. Budite sa nama u četvrtak, 21.05. u 19 sati.
www.facebook.com/events/634019853818576/