Fedor Munižaba

Polje ekspertize

Fedor Munižaba radi sa adolescentima i odraslima koji se susreću sa psihološkim teškoćama. U dosadašnjoj praksi imao je iskustva sa različitim klijentima i njihovim vrlo raznolikim izazovima, a posebno dragoceno kliničko iskustvo sticao je u Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, tako da ima dodira i sa najizazovnijim problemima. Među kolegama je poznat kao terapeut koji uspešno radi sa partnerskim (ljubavnim) problemima i unutar njih naročito sa problemima seksualne prirode.

Iskustvo

Fedor Munižaba je master psiholog kliničke psihologije, Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedre za psihologiju. Edukovan je iz porodice Kognitivno-Bihejvioralnih pravaca, tačnije prošao je kroz psihoterapijsku edukaciju škole Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije (REBT), Instituta Albert Ellis (Njujork).

Dodatno je formalno upoznat i sa Porodičnom Terapijom koja je predstavnik sistemskih pristupa, tako da je taj integrativni aspekt obeležio njegov dalji psihoterapijski razvoj i rad. Iako je terapijski uže obrazovan iz REBT škole, koja je vrlo precizna i strukturisana, integrativna orijentacija mu dozvoljava da se prilagodi različitim klijentima, uključujući i one koji vole manje strukturisani pristup.

Fedor Munižaba je ujedno i diplomirani Filmski i TV snimatelj Fakulteta Dramskih Umetnosti u Beogradu, Katedre za Filmsku i TV Kameru, što mu daje prostora da spoji dve izuzetno zahtevne, ali zanimljive oblasti – umetnost i psihologiju. Ovaj spoj se pokazao kao veoma terapijski blagotvoran, jer se tako mogu veoma lako i dobro razumeti klijenti sa različitim umetničkim sklonostima.

Dodatno je edukovan iz oblasti HR (Ljudski resursi), iz uvođenja i primene menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi, a sve u okviru Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.

U Mensi Srbije svojevremeno je rukovodio komisijom za testiranja i kao voditelj je vršio testiranja inteligencije širom Srbije.

Kvalifikacije i članstva

  • Master Psihologije, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Diplomirani Filmski i TV snimatelj Fakulteta Dramskih Umetnosti u Beogradu, Katedre za Filmsku i TV Kameru
  • Sertifikat Naprednog nivoa Racionalno-Emotivne i Kognitivno-Bihejvioralne teorije i tehnika (REBT), Instituta Albert Ellis (Njujork)
  • Član Društva Psihologa Srbije
  • Član Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije
  • Član MENSA International

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih i adolescenata starijih od 16 godina
  • Psihološka procena
  • Psihološko savetovanje

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski