About Us

The Centre for Mental Health Reverie (CMHR) is a centre for psychology, psychotherapy and education. The Reverie Centre is devoted to mental health, psychotherapeutic practice, and scientific research in psychology and practise.

CMHR strives to create a better and healthier society, by attending to the mental health of its individuals, groups and families.

Meet our team of experts from different fields who share a common goal:
achieving mental health and mental development.

Psychotherapists

Maša Karleuša Valkanou

Maša Karleuša Valkanou

IZVRŠNI DIREKTOR

MSc psiholog i psihoterapeut

Maša Valkanou radi sa adolescentima, decom i odraslima koja imaju određene teškoće na svom životnom putu ili se susreću sa teškim psihološkim stanjima.

U svom kliničkom radu Maša Karleuša Valkanou je stekla bogato iskustvo sa osobama veoma različitih profila ličnosti, kulturnog i socijalnog nasleđa koji se susreću sa nizom psiholoških teškoća.

Maša takođe radi sa uspešnim ljudima koji žele bolje da razumeju sebe i život, kao i da budu sigurni da su iskoristili svoj lični i kreativni potencijal na najbolji mogući način. ...
Ksenija Šešlija

Ksenija Šešlija

KLINIČKI DIREKTOR

Psiholog i psihoterapeut

Ksenija Šešlija se bavi individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom.

Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, sa parovima koji su u krizi, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama i izazovima svakodnevnog života.

Ima iskustvo u radu sa somatski hronično obolelim osobama (autoimune bolesti) i osobama u terminalnoj fazi bolesti i njihovim porodicama. ...
Fedor Munižaba

Fedor Munižaba

MA psiholog i psihoterapeut

Fedor Munižaba radi sa adolescentima i odraslima koji se susreću sa psihološkim teškoćama.

U dosadašnjoj praksi imao je iskustva sa različitim klijentima i njihovim vrlo raznolikim izazovima, a posebno dragoceno kliničko iskustvo sticao je u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", tako da ima dodira i sa najizazovnijim problemima.

Među kolegama je poznat kao terapeut koji uspešno radi sa partnerskim (ljubavnim) problemima i unutar njih naročito sa problemima seksualne prirode. ...
Marija Dabetić

Marija Dabetić

Specijalista psihijatrije i psihoterapeut pod supervizijom

Marija Dabetić se bavi individualnom psihoterapijom, dijagnostikom i radom sa porodicama zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama u svakodnevnom životu.

Ima iskustvo u radu sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci alkohola, kocke i interneta. ...
Uroš Antić

Uroš Antić

Psiholog i psihodramski terapeut

Uroš Antić se bavi individualnom psihoterapijom i grupnom psihodramskom terapijom.

Tokom svog kliničkog iskustva sreo se različitim vrstama psiholoških poremećaja i problema, i fokusiran je na pružanju stručne pomoći i podrške u prevazilaženju teškoća s kojima se ljudi suočavaju.

U privatnoj praksi Uroš radi takođe i sa različitim ugroženim grupama - ratnim vojnim invalidima, osobama koje žive sa HIV-om, mladima iz marginalizovanih grupa. ...
Ana Radovanović

Ana Radovanović

Psiholog i dečiji i adolescentni psihoterapeut

Ana Radovanović se bavi dečijom i adolescentnom psihoterapijom, savetovanjem roditelja i dijagnostikom.

Tokom dosadašnjeg psihoterapijskog rada najviše se bavila separacionim teškoćama (pri polasku dece u vrtić ili školu), problemima u učenju, enurezama, problemima sa pažnjom, teškoćama u emocionalnom ispoljavanju, noćnim strahovima, problemima u ishrani, adolescentnim krizama, različitim blokadama i zastojima u razvoju. ...
Olga Borovnica

Olga Borovnica

Psiholog i psihoterapeut

Olga Borovnica se bavi psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama.

Trenutno se najviše bavi razvojnom psihodijagnostikom i psihoterapijom dece a u okviru raznih problematika – anksiozni poremećaji, fobije, enureze, problemi u ponašanju, školski neuspeh, nesnalaženje u vršnjačkoj grupi, konfliktne relacije, prevazilaženje životnih kriza – razvod, gubitak. ...
Andrej Todorović

Andrej Todorović

Master psihologije i psihoterapeut u treningu

Andrej Todorović radi sa klijentima različite psihopatologije, od kojih su anksioznost i depresija najčešće.

Andrej je specijalizovan za rad sa teškim traumatskim iskustvima, odraslih i adolescenata. Usmeren je i na psihoterapijski i savetodavni rad sa ugroženim grupama (pretežno izbegličkom populacijom), kao i sa lokalnom populacijom. ...
Nađa Živković Nikitin

Nađa Živković Nikitin

MA psiholog i psihoterapeut

Nađa Živković Nikitin je kvalifikovani psiholog i akreditovani savetnik BACP.

Bavi se individualnom psihoterapijom sa odraslima i bračnim savetovanjem.

Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, anksioznosti, paničnih napada, fobija, kao i one sa problemima sa samopouzdanjem, intimnim i drugim bliskim odnosima, imigracijom, socijalnom i kulturnom integracijom, gubitkom bliske osobe i drugim životnim krizama. ...
Ivana Zahurančíková Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović

Master klinički psiholog i psihoterapeut

Ivana Zahurančíková Pajović radi individualnu terapiju sa odraslima i adolescentima pomažući im da savladaju poteškoće i razviju potencijal za psihološki rast i zdravlje.

U dosadašnjoj kliničkoj praksi polje njenog rada bili su poremećaju ličnosti i bolesti zavisnosti. U privatnoj praksi najviše je provela sa ljudima koji pate od anksioznosti, depresije, gubitka, prelaznih životnih kriza i partnerskih problema. ...

PROFESSIONAL ASSOCIATES

Slobodan Đudurović

Slobodan Đudurović

PREDSEDNIK UO CENTRA REVERIE

Sa završenim Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, kao filmski i TV producent, sa navršene 42 godine i više od 15 godina rada u medijima i sa medijima, verujem da i dalje postoji više pitanja nego odgovora.

Kao inicijator, kreator, organizator ili član tima brojnih projekata na polju televizije, filma, advertajzinga i odnosa sa javnošću, naučio sam da treba stalno da učim. ...
Ranko Rajović

Ranko Rajović

Autor NTC programa

Lekar specijalista interne medicine, oblast kojom se bavi je neuroendokrinologija.

Saradnik UNICEF-a za ranu edukaciju, gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država.

Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). ...
Uroš Petrović

Uroš Petrović

Književnik i koautor NTC programa

Koautor NTC programa za škole. Književnik, autor 10 romana iz oblasti dečje književnosti i dobitnik više prestižnih nagrada kao što je Dositejevo pero.

Dugogodošnji predsednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International, gostujući predavač na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. ...
Predrag Đukić

Predrag Đukić

Autor NTC:M programa

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog NTC:M programa za razvoj ključnih veština menadžera koji se zasniva na dva segmenta: usvajanju efikasnih misaonih tehnika i razvoju umnih sposobnosti koje su potrebne za njihovo umešno praktikovanje.

Poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u vođenju projekata. ...

Who are we?

The Centre for Mental Health Reverie (CMHR) is dedicated to mental health, psychotherapeutic practice, scientific research in psychology and education.

CMHR strives to create a better and healthier society, by attending to the mental health of its individuals, groups and families.

 • CMHR applies scientific knowledge from the field of psychology, psychiatry and psychotherapy, with the aim of treating and preventing mental disorders and improving mental health.
 • CMHR is dedicated to the psychological growth and development of youths and adults seeking higher psychological values and better quality of life.
 • CMHR insists on continuous learning, improvement and research in the field of psychology, psychiatry and psychotherapy, with the aim of developing mental health.
 • CMHR educates children and adults through creative programmes, based on psychological principles that promote development and integration.
 • CMHR incorporates psychological skills in the operation of small and large corporations that strive to efficiently achieve business goals, based on healthy foundations of organizational functioning.
 • CMHR integrates different psychological methods and techniques in order to promote the development of society as a whole and enable the future generations growing up in Serbia to lead a more integrated and better quality life, with pronounced feelings of happiness and purpose.
 • CMHR advocates for human rights, psychological growth and the development of every individual, social equality, inclusion of marginalized social groups and respect for difference. It helps social and political changes that can contribute to the better mental health of people in the community, especially bearing in mind the interests of socially vulnerable groups, particularly children.

Basic Values

The Centre for Mental Health Reverie insists on the psychological protection and development of the individual and especially every child, as an imperative for a healthysociety and it focuses its activity on psychological assistance to individuals and families. We focus special attention on the psychological protection of vulnerable social groups, children without parental care, victims of violence and other psychological trauma.

CMHR advocates for:

 • Compassion and commitment that enables the therapeutic relationship to do its magic
 • Mental health growth and development, potential and ability of every individual to change, develop and grow, achieve and enjoy mental health
 • Healthy boundaries where privacy and confidentiality are valued as basic individual rights
 • Respect for diversity, understanding and empathy for different people, experiences and ideas.

Cooperation with Other Institutions

NTC program

Lorijen Hospital