O nama

Centar za Psihologiju, Psihoterapiju i Edukaciju Reveri (CPPER) se bavi mentalnim zdravljem, psihoterapijskom praksom, naučno psihološkim istraživanjima i edukacijom.

CPPER teži da stvara bolje i zdravije društvo vodeći računa o mentalnom zdravlju njegovih pojedinaca, grupa i porodice.

Upoznajte se sa našim timom stručnjaka koji se bave različitim disciplinama, a zajedničkim ciljem:
dostizanjem mentalnog zdravlja i psihološkog razvoja

Psihoterapeuti

Maša Karleuša Valkanou

Maša Karleuša Valkanou

IZVRŠNI DIREKTOR

MSc psiholog i psihoterapeut

Maša Valkanou radi sa adolescentima, decom i odraslima koja imaju određene teškoće na svom životnom putu ili se susreću sa teškim psihološkim stanjima.

U svom kliničkom radu Maša Karleuša Valkanou je stekla bogato iskustvo sa osobama veoma različitih profila ličnosti, kulturnog i socijalnog nasleđa koji se susreću sa nizom psiholoških teškoća.

Maša takođe radi sa uspešnim ljudima koji žele bolje da razumeju sebe i život, kao i da budu sigurni da su iskoristili svoj lični i kreativni potencijal na najbolji mogući način. ...
Ksenija Šešlija

Ksenija Šešlija

KLINIČKI DIREKTOR

Psiholog i psihoterapeut

Ksenija Šešlija se bavi individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom.

Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, sa parovima koji su u krizi, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama i izazovima svakodnevnog života.

Ima iskustvo u radu sa somatski hronično obolelim osobama (autoimune bolesti) i osobama u terminalnoj fazi bolesti i njihovim porodicama. ...
Fedor Munižaba

Fedor Munižaba

MA psiholog i psihoterapeut

Fedor Munižaba radi sa adolescentima i odraslima koji se susreću sa psihološkim teškoćama.

U dosadašnjoj praksi imao je iskustva sa različitim klijentima i njihovim vrlo raznolikim izazovima, a posebno dragoceno kliničko iskustvo sticao je u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", tako da ima dodira i sa najizazovnijim problemima.

Među kolegama je poznat kao terapeut koji uspešno radi sa partnerskim (ljubavnim) problemima i unutar njih naročito sa problemima seksualne prirode. ...
Marija Dabetić

Marija Dabetić

Specijalista psihijatrije i psihoterapeut pod supervizijom

Marija Dabetić se bavi individualnom psihoterapijom, dijagnostikom i radom sa porodicama zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama u svakodnevnom životu.

Ima iskustvo u radu sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci alkohola, kocke i interneta. ...
Uroš Antić

Uroš Antić

Psiholog i psihodramski terapeut

Uroš Antić se bavi individualnom psihoterapijom i grupnom psihodramskom terapijom.

Tokom svog kliničkog iskustva sreo se različitim vrstama psiholoških poremećaja i problema, i fokusiran je na pružanju stručne pomoći i podrške u prevazilaženju teškoća s kojima se ljudi suočavaju.

U privatnoj praksi Uroš radi takođe i sa različitim ugroženim grupama - ratnim vojnim invalidima, osobama koje žive sa HIV-om, mladima iz marginalizovanih grupa. ...
Ana Radovanović

Ana Radovanović

Psiholog i dečiji i adolescentni psihoterapeut

Ana Radovanović se bavi dečijom i adolescentnom psihoterapijom, savetovanjem roditelja i dijagnostikom.

Tokom dosadašnjeg psihoterapijskog rada najviše se bavila separacionim teškoćama (pri polasku dece u vrtić ili školu), problemima u učenju, enurezama, problemima sa pažnjom, teškoćama u emocionalnom ispoljavanju, noćnim strahovima, problemima u ishrani, adolescentnim krizama, različitim blokadama i zastojima u razvoju. ...
Olga Borovnica

Olga Borovnica

Psiholog i psihoterapeut

Olga Borovnica se bavi psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama.

Trenutno se najviše bavi razvojnom psihodijagnostikom i psihoterapijom dece a u okviru raznih problematika – anksiozni poremećaji, fobije, enureze, problemi u ponašanju, školski neuspeh, nesnalaženje u vršnjačkoj grupi, konfliktne relacije, prevazilaženje životnih kriza – razvod, gubitak. ...
Andrej Todorović

Andrej Todorović

Master psihologije i psihoterapeut u treningu

Andrej Todorović radi sa klijentima različite psihopatologije, od kojih su anksioznost i depresija najčešće.

Andrej je specijalizovan za rad sa teškim traumatskim iskustvima, odraslih i adolescenata. Usmeren je i na psihoterapijski i savetodavni rad sa ugroženim grupama (pretežno izbegličkom populacijom), kao i sa lokalnom populacijom. ...
Ivana Zahurančíková Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović

Master klinički psiholog i psihoterapeut

Ivana Zahurančíková Pajović radi individualnu terapiju sa odraslima i adolescentima pomažući im da savladaju poteškoće i razviju potencijal za psihološki rast i zdravlje.

U dosadašnjoj kliničkoj praksi polje njenog rada bili su poremećaju ličnosti i bolesti zavisnosti. U privatnoj praksi najviše je provela sa ljudima koji pate od anksioznosti, depresije, gubitka, prelaznih životnih kriza i partnerskih problema. ...

Stručni saradnici

Slobodan Đudurović

Slobodan Đudurović

PREDSEDNIK UO CENTRA REVERIE

Sa završenim Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, kao filmski i TV producent, sa navršene 42 godine i više od 15 godina rada u medijima i sa medijima, verujem da i dalje postoji više pitanja nego odgovora.

Kao inicijator, kreator, organizator ili član tima brojnih projekata na polju televizije, filma, advertajzinga i odnosa sa javnošću, naučio sam da treba stalno da učim. ...
Ranko Rajović

Ranko Rajović

Autor NTC programa

Lekar specijalista interne medicine, oblast kojom se bavi je neuroendokrinologija.

Saradnik UNICEF-a za ranu edukaciju, gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država.

Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). ...
Uroš Petrović

Uroš Petrović

Književnik i koautor NTC programa

Koautor NTC programa za škole. Književnik, autor 10 romana iz oblasti dečje književnosti i dobitnik više prestižnih nagrada kao što je Dositejevo pero.

Dugogodošnji predsednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International, gostujući predavač na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. ...
Predrag Đukić

Predrag Đukić

Autor NTC:M programa

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog NTC:M programa za razvoj ključnih veština menadžera koji se zasniva na dva segmenta: usvajanju efikasnih misaonih tehnika i razvoju umnih sposobnosti koje su potrebne za njihovo umešno praktikovanje.

Poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u vođenju projekata. ...

Ko smo?

Centar za Psihologiju, Psihoterapiju i Edukaciju Reveri (CPPER) se bavi mentalnim zdravljem, psihoterapijskom praksom, naučno psihološkim istraživanjima i edukacijom.

CPPER teži da stvara bolje i zdravije društvo vodeći računa o mentalnom zdravlju njegovih pojedinaca, grupa i porodice.

 • CPPER primenjuje naučna znanja iz oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije u cilju lečenja i prevencije mentalnih poremećaja i unapređenja mentalnog zdravlja
 • CPPER je posvećen psihološkom rastu i razvoju mladih i odraslih koji tragaju za višim psihološkim vrednostima i boljem kvalitetu života
 • CPPER insistira na neprekidnom učenju, usavršavanju i istraživanju u oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije u cilju razvoja mentalnog zdravlja
 • CPPER edukuje decu i odrasle kreativnim programima baziranih na psihološkim principima koji promovišu razvoj i integraciju.
 • CPPER inkorporira psihološke veštine u rad manjih i velikih korporacija koje teže da efikasno ostvaruju poslovne ciljeve na zdravim temeljima funckionisanja organizacije
 • CPPER ujedinjuje različite psihološke metode i tehnike kako bi podstakao razvoj društva u celini i omogućio budućim generacijama koje odrastaju u Srbiji da vode više integrisan i kvalitetniji život sa izraženim osećajem sreće i smisla
 • CPPER se zalaže za ljudska prava, psihološki rast i razvoj svakog pojedinca, društvenu jednakost, uključivanje marginalizovanih društvenih grupa i poštovanje različitosti. Pomaže društvene i političke promene koje mogu doprineti boljem mentalnom zdravlju ljudi u društvu, a pogotovo imajući na umu interese socijalno ugroženih grupa, naročito dece.

Osnovne vrednosti

Reveri centar insistira na psihološkoj zaštiti i razvoju čoveka, a posebno svakog deteta kao imperativu našeg društva i usmerava svoje delovanje na psihološku pomoć pojedincima i porodici. Posebnu pažnju usmeravamo na psihološku zaštitu ugroženih socijalnih grupa, dece bez roditeljskog staranja, žrtava nasilja i drugih psiholoških trauma.

CPPER se zalaže za:

 • Celovit pristup svakoj individui i ciljane psihološke intervencije
 • Potencijal i sposobnost svake individue, da se menja, razvija i raste i dostigne mentalno zdravlje
 • Poverljivost i privatnost svakog pojedinca i poštovanje etičkih principa propisanih kodeksom društva psihologa
 • Edukaciju i razvoj profesionalnog znanja
 • Razumevanje i poštovanje različitih ljudi, iskustava, doživljaja i ideja

Saradnja sa drugim institucijama

NTC program

Lorijen Hospital