Andrej Todorović

Master psihologije i psihoterapeut u treningu

Polje ekspertize

Andrej Todorović radi sa klijentima različite psihopatologije, od kojih su anksioznost i depresija najčešće. Andrej je specijalizovan za rad sa teškim traumatskim iskustvima, odraslih i adolescenata. Usmeren je i na psihoterapijski i savetodavni rad sa ugroženim grupama (pretežno izbegličkom populacijom), kao i sa lokalnom populacijom. Dodatno, prevazilaženje životnih kriza, posebno u tranzicionim periodima (završetak fakulteta, promena sredine, promena u načinu življenja itd.) kao i poboljšanje interpersonalnih odnosa su se izdvojile kao posebna oblast interesovanja u psihološkom radu sa klijentima.

Iskustvo

Andrej Todorović je master psihologije i psihoterapeut u treningu iz individualne psihoanalitičke psihoterapije. Tokom profesionalnog razvoja, kliničko iskustvo i upoznavanje sa više različitih oblika psihopatologije stiče za vreme stažiranja u Bolnici za psihijatriju “KBC Dr. Dragiša Mišović – Dedinje”. Od 2015. radi kao terapeut u privatnoj praksi, kao i u okviru projekta “Pričajmo o tome”, pružajući usluge psihološkog savetovanja studentima, koji se nose sa teškoćama smanjenog raspoloženja, nedostatka motivacije, tranizicionim krizama i pratećim anksioznostima, kao i problemima u interpersonalnim odnosima. Tokom profesionalne karijere je radio na nekoliko projekata UNICEF-a i UNHCR-a, koji su bili usmereni na pružanje psihološke podrške marginalizovanim grupama. Od 2016. radi kao psiholog u nevladinoj organizaciji “Psychosocial Innovation Network”, gde svoj profesionalni rad usmerava na pružanje psihološke podrške izbeglicama sa Bliskog istoka, što ga je posebno senzibilisalo za rad sa teškim traumatskim iskustvima.

U celokupnom radnom iskustvu, Andrej se susretao sa teškoćama koje su se pretežno manifestovale u vidu postraumatskog stresnog simptoma, a kao posledica porodičnog nasilja, progona i različitih oblika torture. Pored toga, stekao je značajno iskustvo u radu sa različitim tipovima anksioznosti (socijalna fobija, panični napadi, generalizovani anksiozni poremećaj), depresije, somatskih tegobe, tugovanja, problemima u interpersonalnim odnosima, maladaptivnim mehanizmima prevladavanja, problemima povezanim sa seksualnošću i opsesivno-kompulzivnim poremećajima.

Kvalifikacije i članstva

  • Master psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • U treningu iz individualne psihoanalitičke psihoterapije u okviru Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS) odobren od strane Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta (EFPP)
  • Stipendista programa „Division 39 Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychology“ pod okriljem „American Psychological Association“ (APA)
  • Od 2019. godine član „International Relation Committee of Division 39“ 
  • Uvodni kurs iz Organizacionog konsaltinga (sistemsko-psihodinamski pristup organizacijama, institucijama i društvu)

Pruža sledeće usluge

  • Individulna psihoterapija odraslih i adolescenata
  • Psihološko savetovanje odraslih i adolescenata
  • Psihodijagnostika

Dostupnost

Jezici na kojima pruža psihoterapiju i savetovanje: Srpski, Engleski