Ivana Zahurančíková Pajović

Master klinički psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Ivana Zahurančíková Pajović radi individualnu terapiju sa odraslima i adolescentima pomažući im da savladaju poteškoće i razviju potencijal za psihološki rast i zdravlje. 

U dosadašnjoj kliničkoj  praksi polje njenog rada bili su poremećaju ličnosti i bolesti zavisnosti. U privatnoj praksi najviše je provela sa ljudima koji pate od anksioznosti, depresije, gubitka, prelaznih životnih kriza i partnerskih problema.

Iskustvo

Ivana Zahurančíková Pajović je klinički psiholog i psihoterapeut, edukaciju završila u Geštalt Studiju Beograd, koji je član Evropske Asocijacije za Geštalt terapeute. Master kliničke studije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 

Nakon završenih master kliničkih studija praksu je obavila u klinici za psihijatrijske bolesti ,,Dr. Laza Lazarević“. Nakon toga radi na klinici za lečenje bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija) gde obavlja ulogu kliničkog psihologa baveći se psihodijagnostikom i edukacijom. Pored toga u ulozi psihoterapeuta bavi se individualnom psihoterapijom, edukacijom i savetovanjem, kao i pružanjem podrške porodicama čiji član pati od bolesti zavisnosti. 

Inspiraciju takođe pronalazi i u analitičkoj psihoterapiji i istočnjačkim filozofskim pravcima (budizam). Praktikuje meditaciju i jogu.

Kvalifikacije i članstva

  • Master psiholog, Filozofski fakultet, Beograd
  • Sertifikovani Geštalt psihoterapeut (European Association Gestalt Psychotherapy (ЕAGT) i European Association for Psychotherapy (EAP)idnici, Level A, 2011 – 2012
  • Sertifikovani savetnik za pomoć mladima u zajednici – Jonkoping University Of Sweden
  • Facilitator sistemskih konstelacija – Sistemske Konstelacije Hrvatska 
  • Obuka u primeni Katatone Imaginativne terapije

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih i adolescenata
  • Psihoedukacija i psihodijagnostika
  • Savetovanje 
  • Podrška porodicama sa problemima zavisnosti

Dostupnost

Jezici na kojima obavlja svoj rad: srpski i engleski.