Jovan Ševrt

Master psiholog, psihoterapeut u edukaciji iz psihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente kao i sistemske porodične psihoterapije

Polje ekspertize

Jovan Ševrt se bavi individualnom dečijom i adolescentnom psihoterapijom, savetovanjem i psihodijagnostikom. U svojoj dosadašnjoj psihoterapijskoj praksi usmeren je na rad sa decom i adolescentima različitih vidova razvojnih tegoba, emocionalnih problema, problematike u pogledu prilagođavanja kao i savetodavni rad sa roditeljima.

Iskustvo

Jovan Ševrt je završio osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu Univeziteta u Beogradu i stekao zvanje master klinički psiholog. Neophodno iskustvo u radu sa decom i mladima stekao je tokom stažiranja u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ”Prof. dr Cvetko Brajović”. Trenutno je na edukaciji iz dečije i adolescentne psihoterapije (psihoanalitičke orijentacije) u okviru Udruženja dečijih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije (UDAPS) kao i iz Sistemske porodične psihoterapije u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja se realizuje u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju. U pogledu psihodijagnostičkog rada primenjuje široku bateriju testova sa akcentom na integrativnom pristupu.

Jovan je osim svog osnovnog usmerenja završio i brojne treninge koji proširuju njegovo znanje i obogaćuju rad sa klijentima, kao što su kurs osnova psihoanalize Žaka Lakana u okviru Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije (akreditovan od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta), kurs kognitivne i porodične terapija u radu sa decom i mladima u organizaciji Ordinacije za dečiju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Krug, edukacija za primenu i interpretaciju PAI inventara u organizaciji Sinapsa edicije, kurs za dijagnostičko tumačenje Roršah testa – obuhvatni sistem Džona Eksnera u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, kurs iz egzistencijalne psihoterapije u okviru Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije (akreditovan od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta), kao i autorski seminar iz forenzičke psihologije. Jovan je učestvovao na više naučnih skupova “Empirijska istraživanjima u psihologiji”.

Kvalifikacije i članstva

  • Master Klinički Psiholog, Filozofski fakultet u Beogradu
  • Licencirani psiholog u zdravstvu od Ministarstva zdravlja Srbije (od 2018)
  • Psihoterapeut u treningu iz psihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente u okviru Udruženja dečijih i adolescentnih psihoanalitičkih terapeuta Srbije (UDAPS) odobren od European Association for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)
  • Psihoterapeut u treningu Sistemske porodične psihoterapije u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja se realizuje u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber)

Pruža sledeće usluge

  • Psihodijagnostika odraslih, dece i adolescenata
  • Psihoterapija dece i adolescenata
  • Savetodavni rad sa roditeljima

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski
Terapijski seting: uživo i onlajn