Ksenija Šešlija

KLINIČKI DIREKTOR

Psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Ksenija Šešlija se bavi individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom, savetovanjem i dijagnostikom. Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, sa parovima koji su u krizi, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama i izazovima svakodnevnog života. Ima iskustvo u radu sa somatski hronično obolelim osobama (autoimune bolesti) i osobama u terminalnoj fazi bolesti i njihovim porodicama.

Iskustvo

Ksenija Šešlija je psiholog i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične terapije. Studije psihologije je završila na Beogradskom univerzitetu, na kom je potom edukovana iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u radu sa decom i odraslima. KBT jestrukturisan pristup koji nudi korisne tehnike i intervencije, dok je Sistemskaporodična terapija, koja primenjuje interakcijski metod, ponudila obuhvatniji i njenomsenzibilitetu bliži način sagledavanja i razumevanja pojedinaca, parova i porodica. Svoje profesionalno usavršavanje je nastavila u Udruženju dečijih i adolescentnih psihoanalitičkih psihoterapeuta (UDAPS).

Na Klinici za psihijatriju KCS je stekla značajno kliničko iskustvo, imala priliku da se upozna sa različitim vrstama psihopatologije (od nepsihotičnih do psihotičnih poremećaja), kao i da razvije psihodijagnostičke veštine.

Tokom rada u Centru za supstitucionu terapiju DZ “Savski venac“, koji je otvoren u saradnji sa NVO „Lekari sveta“ iz Francuske, edukovana je najsavremenijem naučno-zasnovanom pristupu u radu sa zavisnicima od strane stručnog tima Centra za rehabilitaciju i lečenje zavisnika „Espace Independance“ u Strazburu.

U pedijatrijskoj ordinaciji „Dr Raketič“ angažovana je u radu sa porodicama sa predškolskom i školskom decom, kao i sa porodicama sa adolescentima, koje prolaze kroz različite krizne periode i čija funkcionalnost je smanjena.

Autor je i koautor više radova iz oblasti bolesti zavisnosti. Upoznata je i zainteresovana za pastoralnu psihologiju. Psihoterapiju smatra izuzetno značajnom, kako za osobe koje imaju psihološke poremećaje i teškoće, tako i za funkcionalne pojedince koji žele da se razvijaju u psihološkom smislu. Posebno je inspiriše rad sa pojedincima koji se, naročito u savremenim okolnostima digitalizacije i ekonomizacije gotovo svih sfera života, suočavaju sa krizom identiteta, koji su u potrazi za smislom i koji teže zrelosti i integrisanosti.

Kvalifikacije i članstva

 • Master Psihologije, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Sertifikovani Porodični psihoterapeut (European Family Therapy Association (ЕFТА) i European Association for Psychotherapy (EAP))
 • Kognitivno-bihejvioralni terapeut
 • Sertifikovani trener trenera ispred Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) iz oblasti Tretman bolesti zavisnosti – Elementi psihosocijalnog tretmana
 • Internacionalno sertifikovan stručnjak za lečenje bolesti zavisnosti – Trening trenera “Univerzalni program lečenja bolesti zavisnosti” (UTC) u organizaciji Colombo Plan Centre for Credentialing and Education of Addiction Professionals (ICCE) u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih Nacija za droge i criminal (UNODC)
 • Sertifikovana od strane Regionalne asocijacije Westfalen-Lippe (LWL) iz oblasti Rane intervencije za mlade korisnike droga
 • U treningu Psihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente UDAPS odobren od European Association for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)
 • Član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije

Pruža sledeće usluge

 • Individualna psihoterapija odraslih, dece i adolescenata
 • Terapija parova
 • Porodična psihoterapija
 • Psihodijagnostika
 • Savetovanje
 • Podrška roditeljstvu
 • Grupna terapija

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski, Engleski