Dr Marija Dabetić

Specijalista psihijatrije i psihoterapeut pod supervizijom

Polje ekspertize

Dr Marija Dabetić se bavi individualnom psihoterapijom, dijagnostikom i radom sa porodicama zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, različitih anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj), bolesti zavisnosti, kao i sa funkcionalnim osobama koje se suočavaju sa teškoćama u svakodnevnom životu. Ima iskustvo u radu sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci alkohola, kocke i interneta.

Iskustvo

Marija Dabetić je doktor medicine i psihoterapeut pod supervizijom Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije (REBT), Instituta Albert Ellis (Njujork). Dodatno je upoznata sa sistemskom porodičnom terapijom bolesti zavisnosti. Specijalizaciju je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoje iskustvo u radu sa psihijatrijskim pacijentima sticala je u okviru specijalističkog staža na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra i u Domu zdravlja “Savski venac”, gde je pored uloge psihijatra, psihoterapeuta bila i odgovorni lekar Centra za bolesti zavisnosti i supstitucionu terapiju.

Dr Dabetić radi u Instututu za mantalno zdravlje u Beogradu na Klinici za bolesti zavisnosti, gde se susreće na širokim spektrom psihopatologije.

Autor je i koautor više radova izlaganih na internacionalnim simpozijumima iz bolesti zavisnosti tj psihijatrijskih komorbiditeta i bolesti zavisnosti.

Psihoterapiju smatra izuzetno značajnom, kako za osobe koje imaju psihološke poremećaje i teškoće, tako i za funkcionalne pojedince koji žele da se razvijaju u psihološkom smislu. Oblast posebnog interesovanja joj je primena RE&KBT u radu sa pacijentima sa kliničkom slikom multiplih komorbidnih stanja, kao i mogućnosti i dometi kombinovane psihoterapije i farmakoterapije.

Kvalifikacije i članstva

  • Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
  • Edukovana najsavremenijem naučno-zasnovanom pristupu u radu sa zavisnicima od strane stručnog tima Centra za rehabilitaciju i lečenje zavisnika „Espace Independance“ u Strazburu – saradnja Centra za supstitucionu terapiju DZ “Savski venac“ i NVO „Lekari sveta“ iz Francuske
  • Sertifikovana od strane Regionalne asocijacije Westfalen-Lippe (LWL) iz oblasti Rane intervencije za mlade korisnike droga – “FreDprograma/FreD goes net”
  • Psihoterapeut pod supervizijom Instituta Albert Ellis (Njujork)

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih
  • Psihodijagnostika
  • Savetovanje
  • Grupna terapija bolesti zavisnosti

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski, Engleski
Terapijski seting: uživo i onlajn