Marija Zekonja

Master klinički psiholog i sistemski porodični psihoterapeut

Polje ekspertize

Marija Zekonja se bavi individualnom, partnerskom i porodičnom psihoterapijom i savetodavnim radom.

Radi sa klijentima koji se susreću sa poteškoćama i problemima mentalnog zdravlja, kao i sa klijentima sa problemima u svakodnevnom životu.

Tokom dosadašnjeg iskustva u radu se susretala sa problemima partnerskih i bračnih odnosa, teškoćama u funkcionisanju u porodičnim odnosima (najčešće dijade: majka-dete), teškoćama uzrokovanim anksioznošću i depresivinim simptomima, problemima sa samopouzdanjem, bolesti zavisnosti kod adolescenata i odraslih, kao i pomoć funkcionalnim individuama da žive ispunjeniji i autentičniji život.

Smatra da je u psihoterapiji “ključ za boljitak” upravo odnos koji se uspostavi sa psihoterapeutom, kao i da je potraga za psihoterapijskom pomoći snaga individue/klijenta.

Iskustvo

Marija Zekonja je master klinički psiholog i psihoterapeut Sistemske porodične psihoterapije. Završila je trening porodične psihoterapije u Asocijaciji sistemskih terapeuta (European Family Therapy Association (ЕFТА) i European Association for Psychotherapy (EAP)).

Master studije primenjene psihologije (kliničke psihologije) završila je na Fakultetu za medije i komunikacije.

U specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti (Teodora Drajzera) stekla je kliničko i dijagnostičko iskustvo, naročito u radu sa pacijentima koji boluju od bihejvioralne bolesti zavisnosti (patološko kockanje).

U centru za preventivne aktivnosti “Grig” stekla je iskustvo rada sa socijalno ugroženim individuama i porodicama, gde je takođe razvijala koterapijsku savetodavnu praksu u radu sa ugroženim porodicama.

Kvalifikacije i članstva

  • Master klinički psiholog, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
  • Psihoterapeut Sistemske porodične psihoterapije u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta 
  • Član društva psihologa Srbije

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih i adolescenata
  • Partnerska i bračna psihoterapija
  • Porodična psihoterapija
  • Koterapijski rad u radu sa porodicama
  • Savetovanje
  • Psihodijagnostika odraslih
  • Pružanje podrške porodicama sa problemima bolesti zavisnosti

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski, Engleski
Terapijski seting: uživo i onlajn