Maša Karleuša Valkanou

IZVRŠNI DIREKTOR

MSc psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Maša Valkanou radi sa adolescentima, decom i odraslima koja imaju određene teškoće na svom životnom putu ili se susreću sa teškim psihološkim stanjima.

Neki od primera mogu biti:

Anksioznost, depresija, panični napadi, poremećaji raspoloženja, bipolarni poremećaji, emocionalna i socijalna povučenost, suicidalne želje, misli, pokušaji suicida, samopovređivanje, nesanica, posttraumatski stresni poremećaj, obsesivne misli, kompulzivne radnje, osećaji depersonalizacije, derealizacije, strahovi i različite fobije.

Prolazne teškoće kao što su adolescentna kriza, problem prilagođavanja, gubitak drage osobe, tuga, trauma, nasilje, seksualno zlostavljanje, separaciona anksioznost kod dece i mladih, kriza srednjih godina, problem sa partnerom i bračni problemi, porodični problem, teškoće u roditeljstvu, problemi marginalnih grupa, hroničan umor, krativna blokada, gubitak motivacije i životnog elana.

Zavisnost od marihuana, heroina, kokaina i ostalih psihoaktivnih supstanci, zavisnost od kocke, seksualna zavisnost i zavisnost od kompjutera i igrica. Psihotični poremećaji kao što su šizofrenija, paranoidni poremećaj, bipolarni poremećaj, psihotične depresije i psihotični poremećaj izazvan psihoaktivnim supstancama.

Iskustvo

U svom kliničkom radu Maša Karleuša Valkanou je stekla bogato iskustvo sa osobama veoma različitih profila ličnosti, kulturnog i socijalnog nasleđa koji se susreću sa nizom psiholoških teškoća. Maša takođe radi sa uspešnim ljudima koji žele bolje da razumeju sebe i život, kao i da budu sigurni da su iskoristili svoj lični i kreativni potencijal na najbolji mogući način.

Osim psihoterapijom i dijagnostikom Maša se bavi akademsko-naučnim radom. Predavala je na Vojno medicinskoj akademiji, kao i na engleskom fakultetu Heriot Watt University u Beogradu. Vodi programe za mlade koji su psihološka prevencija, kao i edukativne programe za obrazovni i korporativni sektor. Svoje kliničko iskustvo je stekla na Institutu za Mentalno Zdravlje u Beogradu, Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske poremećaje, Lorijen Hospital, klinici Lighthouse of Arabia, a zatim Thrive Wellbeing Centre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gde trenutno živi i radi.

Pored objavljenih radova iz oblasti psihologije, jedan je od pisaca knjige „Tragom 41“, učesnik više dokumentarnih filmova i autor nekoliko priručnika za psihoterapeute. Posebna oblast njenog zanimanja je rad sa adolescentima, koje smatra beskrajno inspirativnim. Jedna je od prvih na našim prostorima koja se bavi specifičnim problemima LGBT populacije u našem društvu. Radi sa umetnicima raznih profila, kao i ljudima koji žele da krize i teškoće života iskoriste da postanu najbolja verzija samog sebe.

Kvalifikacije i članstva

 • MSc Psihologije i Savetovanja, Šefildski Univerzitet, UK
 • Master Psihologije, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Sertifikovani Porodični psihoterapeut (European Family Therapy Association (ЕFТА) i European Association for Psychotherapy (EAP)) U treningu Psihoanalitičke psihoterapije za decu i adolescente UDAPS odobren od European Association for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)
 • Aplikant Psihoanalitičkog društva Srbije (International Psychoanalytical Association Component Society)
 • Napredni trening Transakcione psihoterapije odobren od International Transactional Analysis Association (ITAA)
 • Član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije
 • Član MENSA Srbije (član predsedništva 2013-2017)
 • Član Britanskog Psihološkog društva
 • Licenciran CDA terapeut u Emiratima

Pruža sledeće usluge

 • Individualna psihoterapija odraslih, dece i adolescenata
 • Terapija parova
 • Porodična psihoterapija
 • Podrška roditeljstvu
 • Psihodijagnostika
 • Grupna terapija

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski, Engleski