Nađa Živković Nikitin

MA psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Nađa Živković Nikitin je kvalifikovani psiholog i akreditovani savetnik BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Bavi se individualnom psihoterapijom sa odraslima i bračnim savetovanjem. Tokom dosadašnjeg psihoterapeutskog rada najčešće se susretala sa osobama koje pate od depresije, anksioznosti, paničnih napada, fobija, kao i one sa problemima sa samopouzdanjem, intimnim i  drugim bliskim odnosima, imigracijom, socijalnom i kulturnom integracijom, gubitkom bliske osobe i drugim životnim krizama.

Iskustvo

Nađa Živković Nikitin je diplomirala psihologiju u Francuskoj, a postdiplomske studije u Velikoj Britaniji, te ima iskustva u radu u multikulturalnoj sredini i ističe važnost empatije i osetljivosti na raznovrsne kulture, običaje i religije. Bavi se integrativnom terapijom koja kombinuje humanističke, psihodinamičke i kognitivno bihevioralne elemente u zavisnosti od potreba svake osobe pojedinačno i situacije.

Nađa je stekla iskustvo u radu u privatnoj praksi i institucijama mentalnog zdravlja kao psiholog i savetnik. Kao osnovni cilj svog rada vidi da za klijenta stvori siguran, poverljiv prostor bez osuđivanja u kome osoba ima slobodu da radi na svojim problemima i olakša svoj svakodnevni život i funkcionisanje. Tokom terapijskog rada gradi se veza od poverenja koja omogućava da se razmišlja o samo-svesnosti i odnosima sa sobom i drugima.

Nađa je akreditovani online terapeut (Academy for Online Counseling & Psychotherapy), ima značajnog iskustva u online terapiji u privatnoj praksi i deo je međunarodnog tima koji se bavi problemima imigracije, socijalne i kulturne integracije.

Kvalifikacije i članstva

  • Psiholog, Universite Paris 8, Pariz, Francuska
  • Integrativni psihoterapeut, savetnik, London Metropolitan University, London, Velika Britanija
  • British Association for Counselling & Psychotherapy BACP – Accredited Member
  • The British Psychological Society (Graduate Membership)
  • Association for Counselling and Therapy Online (ACTO)

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih
  • Savetovanje
  • Bračno savetovanje

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: srpski, engleski