Olga Borovnica

Specijalista medicinske psihologije, psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Olga Borovnica je specijalista medicinske psihologije, i bavi se psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama. Trenutno je najviše posvećena razvojnoj psihodijagnostici i psihoterapiji dece, a u okviru raznih problematika najviše su zastupljeni anksiozni poremećaji, fobije, enureze, problemi u ponašanju, školski neuspeh, nesnalaženje u vršnjačkoj grupi, konfliktne relacije, prevazilaženje životnih kriza – razvod, gubitak i drugo.

Iskustvo

Olga Borovnica je specijalista medicinske psihologije, diplomirani psiholog i sistemski porodični psihoterapeut sa više od 16 godina kliničkog iskustva. Od 2006. godine je zaposlena u KBC Zvezdara, ORL, »Dečja kuća«, gde se bavi psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama. Pored toga, radila je kao dečiji psiholog i u privatnom sektoru u okviru više ordinacija, kao i u nekoliko vrtića u svojstvu konsultanta. Tokom svoje karijere objavljivala je više stručnih i popularnih tekstova fokusiranih na razvoj dece i roditeljstvo.

Kvalifikacije i članstva

  • Specijalista medicinske psihologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Diplomirani Psiholog, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Sertifikovani Porodični psihoterapeut (European Family Therapy Association (ЕFТА) i European Association for Psychotherapy (EAP))
  • Kognitivno-bihejvioralni terapeut
  • Član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih i dece
  • Porodična psihoterapija
  • Psihodijagnostika
  • Savetovanje
  • Podrška roditeljstvu

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski
Terapijski seting: uživo