Olga Borovnica

Psiholog i psihoterapeut

Polje ekspertize

Olga Borovnica se bavi psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama. Trenutno se najviše bavi razvojnom psihodijagnostikom i psihoterapijom dece a u okviru raznih problematika – anksiozni poremećaji, fobije, enureze, problemi u ponašanju, školski neuspeh, nesnalaženje u vršnjačkoj grupi, konfliktne relacije, prevazilaženje životnih kriza – razvod, gubitak.

Iskustvo

Olga Borovnica, diplomirani psiholog i sistemski porodični psihoterapeut. Od 2006. godine je zaposlena u KBC Zvezdara, ORL, »Dečja kuća«, gde se bavi psihodijagnostikom dece i odraslih, kao i psihoterapijskim radom sa decom i njihovim porodicama. Pored toga, radila je kao dečiji psiholog i u privatnom sektoru u okviru više ordinacija, kao i u nekoliko vrtića u svojstvu konsultanta. Tokom svoje karijere objavljivala je više stručnih i popularnih tekstova fokusiranih na razvoj dece i roditeljstvo. Aktuelno završava specijalističke studije na Medicinskom Fakultetu iz oblasti medicinska psihologija.

Kvalifikacije i članstva

  • Diplomirani Psiholog, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Sertifikovani Porodični psihoterapeut (European Family Therapy Association (ЕFТА) i European Association for Psychotherapy (EAP))
  • Kognitivno-bihejvioralni terapeut
  • Član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih, dece i adolescenata
  • Porodična psihoterapija
  • Psihodijagnostika
  • Savetovanje
  • Podrška roditeljstvu

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski