Predrag Đukić

Autor NTC:M programa

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog NTC:M programa za razvoj ključnih veština menadžera koji se zasniva na dva segmenta: usvajanju efikasnih misaonih tehnika i razvoju umnih sposobnosti koje su potrebne za njihovo umešno praktikovanje.

Program je oslonjen na savremena naučna saznanja o radu mozga i uvodi brojne novine u odnosu na akademski način rada. Svi treninzi su interaktivni i dobrim delom predstavljaju put ka spoznaji kroz igre i rešavanje praktičnih problemskih situacija. U osnovi, program omogućava da se umešno upravlja ciljevima, fokus stalno drži na najvažnijim aktivnosti, problemi koriste kao prilike, a odluke donose brzo i kvalitetno.

Diplomirao je mašinstvo i magistrirao menadžment na Novosadskom univerzitetu, a od 2001. godine je obavljao razne rukovodeće funkcije kako u malim, tek osnovanim kompanijama kompanijama, tako i u velikim kompanijama koje su deo multinacionalnih grupacija.

Poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u vođenju projekata.

Obavljao je brojne funkcije u Mensi, poput koordinatora SIGa za razvoj funkcionalnog mišljenja i koordinatora izvršnog odbora, a Predsedništvu Mense Srbije se pridružio 2013. godine sa ciljem da unapredi funkciju menadženta i podigne organizacione standarde. Učesnik je Leadership Exchange Ambassador Program-a svetske Mense.