Slobodan Đudurović

Predsednik UO Centra Reverie

Sa završenim Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, kao filmski i TV producent, sa navršene 42 godine i više od 15 godina rada u medijima i sa medijima, verujem da i dalje postoji više pitanja nego odgovora. Kao inicijator, kreator, organizator ili član tima brojnih projekata na polju televizije, filma, advertajzinga i odnosa sa javnošću, naučio sam da treba stalno da učim.

Postoje makar dve osnovne linije koje određuju moje motive da se priključim timu Instituta Reverie. Jedna linija jeste interesovanje za psihologiju kao jedan od stubova nosilaca ukupnog razvoja društvenih odnosa, a druga je verovanje u neophodnost psihološke podrške i edukacije svake individue u trenutnom stanju društenih odnosa. Zbog toga se, znanjem i iskustvom iz oblasti koje predstavljaju moje polje rada, manje ili više uplićem u procese ostvarivanja željenih ciljeva Instituta.