Uroš Antić

Psiholog i psihodramski terapeut

Polje ekspertize

Uroš Antić se bavi individualnom psihoterapijom i grupnom psihodramskom terapijom. Tokom svog kliničkog iskustva sreo se različitim vrstama psiholoških poremećaja i problema, i fokusiran je na pružanju stručne pomoći i podrške u prevazilaženju teškoća s kojima se ljudi suočavaju. U privatnoj praksi Uroš radi takođe i sa različitim ugroženim grupama – ratnim vojnim invalidima, osobama koje žive sa HIV-om, mladima iz marginalizovanih grupa.

Iskustvo

Uroš Antić je psiholog i psihodramski psihoterapeut. Psihologiju je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kliničko iskustvo je stekao na psihijatrijskoj klinici bolnice „dr Dragiša Mišović – Dedinje“ i u privatnoj praksi.

Uroš je trener participativnog pozorišta – Teatra potlačenih i teatra improvizacije – koji često koristi u radu sa mladima kako bi ih pomogao da
pronađu svoj glas i izraze svoje potrebe. Osim psihodramske edukacije, prošao je veliki broj obuka u okviru neformalnog obrazovanja koje se tiču timskog rada, komunikacije, upravljanjem konfliktima i sl. Psihološki rad sa adolescentima u srednjoj školi „Artimedia“ pružio je uvid u probleme s kojima se mladi, ali i njihovi roditelji suočavaju danas.

Kao deo tima organizacije „Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP“ učestvovao je u izradi edukativne društvene igre „TriP“ posvećene učenju osnovih pojmova u okviru socijalnog, odnosno društvenog preduzetništva. Takođe, bavi se i dizajniranjem edukativnih igara i Gejmifikacijom. U slobodno vreme piše poeziju i krate priče, a 2016. godine je izdao svoj prvi roman „Start.exe“. Uroš radi sa adolescentima i odraslima individualnu i grupnu psihodramsku psihoterapiju. Takođe drži psihološke obuke, treninge, radionice koje imaju za cilj lični rast i razvoj, kao i rast i uspeh poslovanja korporativnog sektora.

Kvalifikacije i članstva

  • Diplomirani psiholog, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Psihodramski psihoterapeut (SPA Moreno)

Pruža sledeće usluge

  • Individualna psihoterapija odraslih i adolescenata
  • Psihodijagnostika
  • Grupna terapija

Dostupnost

Jezici na kojima pruža terapiju: Srpski, Engleski