O psihodijagnostici

Psihološka procena i psihodijagnostika

Podrazumeva metod procene ličnosti i ponašanja putem različitih psiholoških testova. Pravilna psihodijagnostika je veoma važna kako bi se ustanovilo koje psihičke teškoće ima neka osoba i da bi se pravovremeno ustanovila adekvatna terapija.

Mnogi psihoterapeuti smatraju da za pravi psihoterapijski rad psihodijagnostika zapravo nije potrebna, jer svom klijentu pristupaju kao individui koja ima svoja specifična svojstva, sa akcentom na osobu, a ne na poremećaj, bolest ili simptome.

Psihodijagnostika se preporučuje u slučajevima kada je potrebna diferencijalna dijagnostika, kada psihijatar želi biti siguran u određivanju farmakoterapije ili kada osoba želi da dobije sveobuhvatnu analizu sopstvene ličnosti, koja svakako može biti veoma zanimljiva i inspirativna. Takođe, psihološki nalazi i mišljenja se nekada izdaju za potrebe suda ili drugih zdravstvenih i socijalnih institucija.

Osnovna psihodijagnostička baterija obično podrazumeva test intelektualnih sposobnosti, test ličnosti i određene specifične inventare koji procenjuju trenutno psihičko stanje.

Dodatno se koriste i Roršah karte

Roršah karte predstavljaju najbogatiji i najpouzdaniji izvor podataka o ličnosti koji se ne može lažirati i čiji podaci su postojani u vremenu. Tumačenje Roršah karti može obavljati samo ekspert koji je pohađao poseban trening Roršah metode.

Testiranje dečije inteligencije

Testiranje dečije inteligencije bez određenog razloga se ne preporučuje. Rezultati testova su nepouzdani jer na njih utiču mnogi nekognitivni faktori, a dečiji razvoj se odvija skokovito. Ako je motiv testiranja samo zadovoljavanje roditeljske znatiželje, onda dobijeni rezultat može dati više štete nego koristi.

Testiranja dečije inteligencije se obavlja isključivo kada postoji razlog za to, na primer kada dete ima smetnje u razvoju i postoje dileme u vezi sa određenim pristupom detetu, vrsti školovanja i slično.

Ako prepoznajete potencijal deteta i mislite da je dete veoma pametno, nije potrebno da dobijete cifru koja bi tu “pamet izmerila”. Preporučljivo je da se talentovano dete uključi u neki kreativni program gde će svoj potencijal moći da iskaže u potpunosti. Naš institut pruža mogućnost deci da se razvijaju u različitim pravcima, psihomotorno, kognitivno, kreativno i psihološki, pa vam preporučujemo neki od razvojnih projekata. Naš tim eksperata koji se bave decom će voditi računa da vas uključi u rad i informiše o potencijalu i napretku deteta, kao i preporukama na koji način da pružite svom detetu maksimum.