Centar Reveri bavi se unapređenjem mentalnog zdravlja, lečenjem psiholoških poremećaja i prevencijom u oblasti mentalnog zdravlja. Centar Reveri posvećen je pružanju visokog kvaliteta psiholoških i psihijatrijskih usluga pojedincima, porodicama, kao i društvu u celini.

U obavljanju svoje delatnosti Reveri centar pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske usluge, kao i edukaciju, organizovanje različitih manifestacija, radionica, događaja i sprovođenja različitih projekata u cilju razvoja dece, pojedinca, porodice, malih i velikih organizacija, kao i društva u celini.